YANGIN, SINAİ TESİS SİGORTALARI

  • Otel ve Tatil Köyü Paketi Sigortası

    Otel veya Tatil Köyleri olarak hizmet veren tesisler için düzenlenen geniş kapsamlı sigorta poliçesidir.

  • Sinai ve Ticari Yangın Sigortası

    Sınai Tesislerin üretime konu risklerini, hasar söz konusu olduğunda üretimin devamlılığını sağlayıcı hizmet koşullarını ve tazminat ödeme sürecini devreye alan geniş kapsamlı sigorta poliçesidir.

  • AVM Paket Sigortası

    Alışveriş Merkezi olarak faaliyet gösteren tesisleri, yangın, doğal afet, finansal riskler, bina tesisatından kaynaklı riskler ve poliçeye konu hasarın meydana gelmesi sonucunda 3.şahısların zarar görmesi sonucunda tazminat taleplerini teminat altına alan geniş kapsamlı sigorta poliçesi olup AVM’ nin ihtiyaçları doğrultusunda teminatları genişletilebilecek sigorta poliçesidir.