TEKNE VE YAT SİGORTALARI

  • Tekne Gövde ve Makine Sigortası

    Teknenin gövde ve makine ekipmanlarında, sefer esnasında, limanda demirli iken, tamir veya bakım süresince meydana gelebilecek hasarları poliçe teminat içeriğine göre ve limitlerince tazmin eder.

  • Yat Sigortası

    Ticari veya Özel amaçlı gezenti teknelerini, karada, denizde veya çekek yerinde poliçede belirtilen şartlar dahilinde teminat altına alır.

  • Tekne İnşaat Sigortası

    Teknenin inşaat süreci boyunca poliçede belirtilen teminat kapsamı dahilinde meydana gelen hasarları teminat altına alır.