SORUMLULUK VE KAZA SİGORTALARI

 • 3.Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası

  Poliçe süresince sigortalının faaliyetleri esnasında 3. Şahısların maddi ve bedeni olarak zarar görmesi halinde gelebilecek tazminat taleplerini poliçe limitlerince karşılar.

 • Ürün Sorumluluk + Geri Çağırma Sigortası

  Sigortalının üretmiş olduğu ürünler sonucunda 3.Şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni zararları tazmin eder.

 • Mesleki Sorumluluk Sigortası

  Sigortalının mesleki faaliyetleri nedeniyle hatalı hizmetleri sebebiyle 3.şahısların zarar görmesi sonucunda kendi tarafına öne sürülebilecek tazminat taleplerini karşılar.

 • Çevre Kirliliği Sorumluluk Sigortası

  Tesislerin önceden veya mevcut koşullar nedeniyle meydana gelebilecek çevre kirlenmesi sonucu talep edilecek tazminat taleplerini karşılar.

 • Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası

  Her türlü yanıcı, patlayıcı hassasiyeti olan maddelerin taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi sırasında meydana gelebilecek kazalar sonucunda 3.kişilerin zarar görmesi nedeniyle talep edilebilecek tazminat taleplerini karşılar.

 • Ferdi Kaza

  Poliçe kapsamında tanımlanan bir kaza nedeniyle, ölüm, geçici veya sürekli olarak iş görme yeteneğini kaybetmesi durumunda, toplu bir para ile tazmin edilmesini sağlayan poliçelerdir.

 • Terminal Operatör Sorumluluk Sigortası

  Her türlü yanıcı, patlayıcı hassasiyeti olan maddelerin taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi sırasında meydana gelebilecek kazalar sonucunda 3.kişilerin zarar görmesi nedeniyle talep edilebilecek tazminat taleplerini karşılar.