SAĞLIK ve HAYAT SİGORTALARI

  • Özel Sağlık Sigortası ( ÖSS )

    Hastalıklar ve kazalar sonucu oluşabilecek hastane hizmetlerini ve sağlık giderlerini teminat altına alır.

  • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ( TSS )

    SGK lı kişilerin özel hastanelerden alacakları sağlık hizmetlerini ve giderlerini poliçe limitlerince teminat altına alır.

  • Hayat Sigortası

    kimsenin belirli bir süre içinde veya sözleşmede belirtilen şart ve haller içinde ölümü veya o kimsenin sözleşmede belirtilen belli bir süreden fazla yaşaması ihtimalini ya da her iki ihtimali beraber sigorta edebilir.