NAKLİYAT SİGORTALAR

 • Emtea Sigortası

  Emteanın biryerden bireyere ulaşım araçları ile taşınması esnasında meydana gelebilecek hasarı teminat altına alır.

 • Depocu Sorumluluk

  Depoculuk faaliyetleri esnasında depo içerisinde 3.şahısların emtealarında meydana gelen zararları nedeniyle depocuya yüklenecek sorumlulukları teminat altına alır.

 • Stock Throughputs

  Sigortaya konu olan ürünün, Üretim süreci de dahil olmak üzere nihai tüketiciye teslim edilmesine kadar geçen süre içinde tüm süreçleri ( taşımacılık, depolama, elleçleme vb ) teminat altına alır.

 • Nakliyat Abonman

  Sigortalının ve sigortacının önceden belirlediği fiyat ve limitler çerçevesinde yapacağı tüm taşımaları ihbar bildiriminin zamanında yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın otomatik teminat altına alır.

 • Nakliye Aracılığı Sorumluluk (FFL) Sigortası

  Freight Forwarder şirketleri, gerek imza attıkları taşıma sözleşmeleri ve gerekse uymak zorunda oldukları uluslararası konvansiyonlar nedeni ile Kara, Deniz, Hava, Demiryolu ve bu taşımalara bağlı depoculuk işlemleri sırasında oluşabilecek zararlar nedeni ile kendisine gelebilecek haklı veya haksız tüm taleplere karşı ilk muhattap olacak taraftır.

 • CMR

  Uluslararası karayolu eşya taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının yaptıkları taşımalarda taşıyıcı sıfatı ile yük sahibine karşı doğabilecek yasal sorumluluklar teminat altına alır.

 • Sigortalının ‘’Karayolu ile Yapılan Uluslararası Emtia Taşıması (CMR) Konvansiyonu ve bu konvansiyona ek Protokol hükümlerinden kaynaklanan sorumluluklarını, bu sigorta sözleşmesi üzerinde ve ekinde yazılı özel ve genel şartlar, limitler, istisnalar ve muafiyetler çerçevesinde, ödenmesi gereken prim ve vergilerin tahsili karşılığında teminat altına alır.
 • Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortaları

  Türkiye sınırları dahilinde karayolu ile yük taşımacılığı yapan nakliyeci firmaların, kendilerine ait ve/veya kiraladıkları araçlarla taşıma hizmeti verdikleri müşterilerine ait emtiayı taşırken, teminat kapsamındaki bir rizikonun gerçekleşmesi sonucunda doğan yasal sorumlulukları, poliçede belirlenmiş şartlar ve limitler dahilinde teminat altına alınır.