MAL SİGORTALARI

  • Yangın

    Poliçeye konu Bina, Emtea ve Demirbaşları Yangın, Doğal afet, infilak, Yıldırım ve Hırsızlık sonucunda uğrayacakları zararlara karşı korur.

  • Terörizm

    Terör eylemleri ve Terör eylemlerini önleyici ve yetkili makamlar tarafından alınan önlemler nedeniyle sigortalı mallarda oluşan zararları tazmin eder.

  • Yangına Bağlı Kâr Kaybı

    Yangın poliçesine konu riskler nedeniyle meydana gelen hasarlar sonucunda oluşan Kâr Kaybını teminat altına alır.