FİNANSAL SİGORTALAR

 • İnşaat All Risk Sigortası

  İnşaat malzemelerin riziko sahasına indirilmesinden tesisin faaliyetine başlamasına kadar geçen süre içinde teknik, doğa ve insan kaynaklı riskleri teminat altına alır.

 • Bankers Blanket Bonds

  Bankacılık alanında faaliyet gösteren kurumlar tarafından genellikle tercih edilen ürün olmakla beraber tahvil, senet ve bono işlemlerinde poliçe teminatına giren mali kayıpları karşılar.

 • Siber Riskler ( Cyber Risk )

  Veri sızması ve ihmaller sonucunda bilgilerin 3.kişi/kurumların eline geçmesi sonucunda kötü niyetli kullanımlar sebebiyle oluşabilecek tazminat taleplerini karşılar.

 • Yönetici Sorumluluk Sigortası

  Şirket ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin veya yönetici denetleyici olarak hareket eden şirket çalışanlarının hata ve ihmalleri nedeniyle oluşan zararın kendilerinden talep edilmesi sonucu ortaya çıkan tazminat taleplerini karşılar.