ENERJİ TESİSLERİ SİGORTALARI

  • GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ ( GES )

  • HİDRO ELEKTRİK SANTRALLERİ ( HES)

  • RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ ( RES )

  • Tesisi kurulum süreçleri de dahil olmak üzere faaliyet geçmesi sonrasındaki performans kaybı, gelir kaybı, kar ağiırlığı, dolu, makina kirilması, iş durmasından kaynaklanan kar kaybı ve bunlar gibi tüm teminatlar kapsayan sigorta poliçesidir.